Styrelsen och inplanerade möten

Styrelse för Stallföreningen Norra Norby Gård

e-post: norranorby@gmail.com

Ordförande:                Agneta Sjögren              (0708-115260)
Vice ordförande:      Anna Sellberg                  (0702-879712)
Sekreterare:                Ylva Hedeland                (0739-778800)
Kassör:                           Charlotta Bergquist    (0707-347099)
Ledamot:                       Vendela Pettersson      (0769-461283)
Suppleant:                    Annika Lindvall

Valberedning: Per Matsson, Kim Jonsson och Jonas Bergquist
Uthyrningsansvarig: Anna Backman            (0731-56 70 07)

STYRELSEMÖTEN  2019
Om du har en fråga som du vill att vi tar upp, eller om du vill delta i ett styrelsemöte, är det bra om du hör av dig senast en vecka före mötet, så vi kan ta med ditt ärende i dagordningen. Mejla till norranorby@gmail.com eller kontakta någon i styrelsen. Välkommen!

Nästa styrelsemöte
Måndag 3 februari kl 18.30

Årsmöte 2020
Söndag 1 mars kl 17.00

Deadline för motioner: 9 februari. Skickas per e-post till (norranorby@gmail.com)

Årsmöteshandlingar skickas ut söndagen den 16 februari.

Total Page Visits: 1835 - Today Page Visits: 1

Hemsida för Stallföreningen Norra Norby gård, även kallad Stall Surmulen.