Sommarbete

Till stallet hör en 17 hektar stor sommarbeteshage som ligger i Hågadalen. Hagen har delats i två ungefär lika stora hagar, så att stona går i en hage och valacker i en annan. Vi tackar kommunen och våra flitiga medlemmar som lagt ner mycket jobb på att få till denna lösning.

De som har hästarna på betet hjälpts åt att sköta betet (vatten, tillsyn och stängsel). På betet finns även plats för ett begränsat antal hästar som inte redan har stallplats i stallet.

Delningen av stora sommarhagen

Sommarhagens ungefärliga sträckning syns på kartan här.

Förutom de två stora sommarhagarna så finns tre mindre och en mellanstor sommarhage, som kan nyttjas av hästarna i stallet under perioden då vinterhagarna vilar (ca 1 juli-15 augusti). Dessa hagar ligger här.

(Visited 107 times, 1 visits today)

Hemsida för Stallföreningen Norra Norby gård, även kallad Stall Surmulen.