Styrelsen och inplanerade möten

Styrelse för Stallföreningen Norra Norby Gård 2022

e-post: norranorby@gmail.com

Ordförande:                Elin Essemyr                     (0705-193771 )
Vice ordförande:      Annika Lindvall              (0725-426969)    
Sekreterare:               Karin Grönvall
Kassör:                           Emma Bromark               (0702-242735)
Ledamot:                       Susanne Magne          
Suppleant:                   Tuva Vredin         

Valberedning: Anna Nordgren, Ylva Hedeland och Hilda Andersson
Uthyrningsansvarig: Anna Backman            (0731-56 70 07)

STYRELSEMÖTEN  2023
Om du har en fråga som du vill att vi tar upp, eller om du vill delta i ett styrelsemöte, är det bra om du hör av dig senast en vecka före mötet, så vi kan ta med ditt ärende i dagordningen. Mejla till norranorby@gmail.com eller kontakta någon i styrelsen. Välkommen!

Nästa styrelsemöte : 6 Februari 2023.

(Visited 210 times, 1 visits today)

Hemsida för Stallföreningen Norra Norby gård, även kallad Stall Surmulen.