Styrelsen och inplanerade möten

Styrelse för Stallföreningen Norra Norby Gård

e-post: norranorby@gmail.com

Ordförande:                Charlotta Bergquist    (0707-347099)
Vice ordförande:      Vendela Pettersson      (0769-461283) 
Sekreterare:                Hilda Andersson           (0732-422272)
Kassör:                           Emma Bromark               (0702-242735)
Ledamot:                       Elin Essemyr                     (0705-193771 )
Suppleant:                    vakant
Adjungerad:                Fanny Lindquist              (bitr. kassör)

Valberedning: Jonas Bergquist, Anna Nordgren och Ylva Hedeland
Uthyrningsansvarig: Anna Backman            (0731-56 70 07)

STYRELSEMÖTEN  2020
Om du har en fråga som du vill att vi tar upp, eller om du vill delta i ett styrelsemöte, är det bra om du hör av dig senast en vecka före mötet, så vi kan ta med ditt ärende i dagordningen. Mejla till norranorby@gmail.com eller kontakta någon i styrelsen. Välkommen!

Nästa möte : 3  februari   kl 19

ÅRSMÖTE  2021
Söndag 28 februari kl 11:00 (digitalt). Anmälan görs via Facebookeventet.

 

Total Page Visits: 2701 - Today Page Visits: 1

Hemsida för Stallföreningen Norra Norby gård, även kallad Stall Surmulen.