Styrelsen och inplanerade möten

Styrelse för Stallföreningen Norra Norby Gård 2023

e-post: norranorby@gmail.com

Ordförande:                Elin Essemyr                     (0705-193771 )
Vice ordförande:      Annika Lindvall              (0725-426969)    
Sekreterare:               Karin Grönvall
Kassör:                           Emma Bromark               (0702-242735)
Ledamot:                       Janet Frödin       
Suppleant:                    Mona Refai        

Valberedning: Anna Nordgren,  Hilda Andersson, Susanne Magne
Uthyrningsansvarig: Elin Essemy och Annika Lindvall

STYRELSEMÖTEN  2023
Om du har en fråga som du vill att vi tar upp, eller om du vill delta i ett styrelsemöte, är det bra om du hör av dig senast en vecka före mötet, så vi kan ta med ditt ärende i dagordningen. Mejla till norranorby@gmail.com eller kontakta någon i styrelsen. Välkommen!

(Visited 449 times, 1 visits today)

Hemsida för Stallföreningen Norra Norby gård, även kallad Stall Surmulen.